محصولات

1مجموع 6 محصول
نوار آبیاری حریر

نوار آبیاری حریر

نوارآبیاری حریر با فواصل قطره چکان 10 و 20 سانتی متر و آبدهی 2.2 تا 3 لیتر در ساعت در فشار 1 بار با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شود.
نوار آبیاری میران پلاست

نوار آبیاری میران پلاست

نوارآبیاری میران پلاست با فواصل قطره چکان 10 و 20 سانتی متر و آبدهی 2.2 تا 3 لیتر در ساعت در فشار 1 بار با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شود.
نوار آبیاری آلان دریپ

نوار آبیاری آلان دریپ

نوارآبیاری آلان دریپ با فواصل قطره چکان 10 و 20 سانتی متر و آبدهی 2.2 تا 3 لیتر در ساعت در فشار 1 بار با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شود.
1مجموع 6 محصول
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :